Faber Advies - Faber Friesland Makelaardij

faber advies, faber friesland makelaardij, woningen leeuwarden, makelaardij leeuwarden

ONDERHANDELINGSBEGRIPPEN

- Vraagprijs

- Drie dagen bedenktijd bij aankoop woning

- Wat is ‘kosten koper’ en zit de makelaarscourtage daarin?

- Vrij op naam (v.o.n.)

- Bieden (Bod)

- Onderhandelen

- Wat is een optie?

- Verkocht onder voorbehoud

TAXATIE

- Taxatie

- Waarvoor heb ik een taxatierapport nodig?

- Wat zijn de kosten voor een taxatierapport?

- Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

- Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

- Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

- Herbouwwaarde - Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

- WOZ waarde


ONDERHANDELINGSBEGRIPPEN

Vraagprijs

Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Drie dagen bedenktijd bij aankoop woning.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen, waarbij de koper wat ruimte wordt gegund bij de beslissing over de aankoop van zijn woning. Na het ondertekenen van de koopakte heeft u wettelijk nog drie dagen de tijd om na te denken over uw koop.

Wat is ‘kosten koper’ en zit de makelaarscourtage daarin?

Deze afkorting wordt bijna altijd toegevoegd aan de vraagprijs van een bestaande woning. Wanneer dit het geval is dient de koper rekening te houden met een aantal bijkomende kosten:

- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de eigendomsoverdracht.

- Kosten inschrijving kadaster.

Overigens wordt de overdrachtsbelasting niet berekend over roerende zaken die de koper overneemt van de verkoper. Daarnaast maakt u bij 'kosten koper' nog andere kosten. Het gaat dan om -van uw belastbaar inkomen- aftrekbare kosten als:

- Afsluitprovisie over de lening bij de bank.

- Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie.

- Taxatiekosten.

- Notariskosten voor de hypotheekinschrijving.

Kosten koper (k.k.) zijn dus de overdrachtsbelasting, de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (de makelaarscourtage), ongeacht de vraag of er kosten koper of vrij op naam wordt verkocht.

Vrij op naam (v.o.n.)

V.o.n. betekent 'vrij op naam'. Van 'vrij op naam' is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. Inschrijving in het kadaster, overdachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht komen voor rekening van de verkoper. Een 'vrij op naam'-woning kost in de regel ongeveer 3% meer dan de koopsom. Nieuwbouw wordt over het algemeen "vrij op naam" (v.o.n.) aangeboden. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (de makelaarscourtage), ongeacht de vraag of er kosten koper of vrij op naam wordt verkocht.

Bieden

Wanneer u geïnteresseerd bent in een onroerend goed die te koop staat volgt over het algemeen een traject van bieden en onderhandelen. U kunt door uw makelaar, een bod laten doen op het onroerend goed. Uiteraard dient dit bod enigszins gerelateerd te zijn aan de vraagprijs om door de verkoper serieus te worden genomen. De aankoop makelaar zal u hierover adviseren.

Bod: een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Onderhandelen

Nadat u een bod heeft laten uitbrengen is het mogelijk dat de verkoper wenst te onderhandelen. Hij zal een tegenbod doen waarop u weer kunt laten reageren.

Wat is een optie?

Na de onderhandeling kan de verkoper u een optie gunnen. Dit houdt in dat u het eerste recht van koop, voor de reeds onderhandelde prijs, krijgt van de verkoper. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden. Gedurende deze termijn mag het object niet aan iemand anders worden verkocht. Tijdens de optieperiode kunt u overwegen of u tot aankoop over wilt gaan en bijvoorbeeld nagaan of u een financiering kunt krijgen voor het object.

Verkocht onder voorbehoud

Een object wat is verkocht in afwachting op de aanbieding van de bank.

TAXATIE

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Waarvoor heb ik een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De bank wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onroerend goed voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Wat zijn de kosten voor een taxatierapport?

Het tarief voor een taxatierapport is vaak afhankelijk van de getaxeerde waarde van de woning. De laatste tijd zijn er ook veel aanbieders die een vast tarief aanbieden voor een taxatierapport. Hierdoor wordt het taxatierapport een stuk goedkoper bij woningen vanaf € 150.000,-. Daarnaast zijn er nog eventuele bijkomende kosten zoals kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en de BTW.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

Tarief taxateur

Kadasterkosten

Gemeentelijke leges

Administratiekosten

De BTW

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de bank weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije of onderhandse verkoopwaarde.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

WOZ waarde

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

MAKELAAR

- Wanneer ben ik in onderhandeling?

- Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

- Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?

- Word ik koper als ik mijn makelaar een vraagprijs laat bieden?

- Wanneer komt de koop tot stand?

- Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen?

- De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?

- Courtage

- Makelaarskosten en de fiscus

- Overdrachtsbelasting

- Een makelaar bepaalt zelf zijn tarieven


HYP0THEEK

- Hypotheekvormen

- Hypotheekakte

- Ik ga met pensioen. Kan ik een hypotheek afsluiten?

- Ik ben een ondernemer. Kan ik een hypotheek afsluiten?

- Ik heb geen vast contract. Kan ik een hypotheek afsluiten?

- Ik heb een BKR notering. Kan ik nog een hypotheek afsluiten?

- Waarom staat er in een hypotheekakte een hoger bedrag genoemd dan de feitelijke lening?

- Kan een echtgenoot een hypotheek afsluiten voor de koop van een huis zonder de handtekening van zijn echtgenote?

- Wat gebeurt er als u uw hypotheekaflossing niet betaalt?

MAKELAAR

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper wil daarnaast wellicht graag weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan, ook al ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uitonderhandeld dienen te worden.

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt immers op het moment dat er een tegenbod wordt gedaan.

Word ik koper als ik mijn makelaar een vraagprijs laat bieden?

De vraagprijs van een onroerend goed is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids laat bieden door uw makelaar, dan doet de makelaar een bod namens u. De verkoper kan dan nog beslissen of hij het bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Wanneer komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan moet de koop schriftelijk worden vastgelegd. De verkopende makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen hebben afgesproken. Meestal wordt er nóg een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Na het ondertekenen van de koopakte heeft u wettelijk nog drie dagen de tijd om na te denken over uw koop.

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen?

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving.

De makelaar vraagt een ‘belachelijke’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?

Dat mag. De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen.

Als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar dan in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

De verkopend makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopend makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is niet in het belang van de verkoper om biedingen op strikte volgorde van binnenkomst uit te onderhandelen. Wie het eerst komt is dus zeker niet altijd de eerste die maalt.

Courtage

Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en de makelaar moeten worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Makelaarskosten en de fiscus

De kosten die de makelaar u in rekening brengt in verband met de aankoop van de woning zijn niet aftrekbaar. Als u deze kosten niet uit eigen middelen betaalt, maar meefinanciert, is de rente over dit gedeelte van de lening wél aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Overdrachts-belasting

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. Momenteel is het percentage 6%.

Een makelaar bepaalt zelf zijn tarieven

Een makelaar bepaalt zelf zijn tarieven en de diensten die daarbij zijn inbegrepen. Voorkom misverstanden door vooraf duidelijke afspraken te maken over de courtage en de diensten die daarbij zijn inbegrepen.

HYPOTHEEK

Hypotheekvormen

Er zijn drie hoofdvormen van hypotheken die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden afgesloten:

1. Hypotheken waarbij direct op de lening wordt afgelost. Hieronder vallen lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek.

2. Hypotheken waarbij achteraf wordt afgelost met geld dat in de loop der jaren bij elkaar wordt gespaard of belegd. Hieronder vallen spaarhypotheek, levenhypotheek en beleggingshypotheek.

3. Hypotheken waarop niet hoeft te worden afgelost. Hieronder valt de krediethypotheek.

Met de hypotheekvormen kan men alle kanten op. Is eenmaal de keuze bepaald, dan kunnen er in de loop der jaren altijd veranderingen worden aangebracht. Als de waarde van de woning meer is dan het (resterende) hypotheekbedrag, dan is er sprake van overwaarde. Als men de bestedingsruimte wil vergroten, dan kunnen de maandlasten worden verlaagd door de hypotheek aflossingsvrij te maken. Dankzij de overwaarde op de woning betaalt men dan alleen de rente van de hypotheek. Een andere mogelijkheid is om de overwaarde te benutten om geld te beleggen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de beleggingsopbrengst op lange termijn hoger zal zijn dan de rente die men betaalt. Aan de beleggingsopbrengst kan dan weer geld worden ontrokken om de maandlasten te verlagen.

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Ik ga met pensioen. Kan ik een hypotheek afsluiten?

Wanneer u met pensioen gaat kunt u alsnog een hypotheek afsluiten. Als u beschikt over voldoende pensioeninkomen ter compensatie van een salaris, zijn er gewoon mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Het inkomen wordt in dit geval getoetst naar de maandelijkse uitkering van uw pensioen. Indien u overwaarde heeft of over eigen middelen beschikt, verruimt u tevens uw mogelijkheden. De inbreng van deze middelen kunnen immers in mindering worden gebracht op het hypotheekbedrag.

Ik ben een ondernemer. Kan ik een hypotheek afsluiten?

Ook als ondernemer kunt u natuurlijk een hypotheek afsluiten. Meestal wenst de geldverstrekker de balansen van de afgelopen drie jaar in te zien. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar is lijdend voor het toetsingsinkomen, met als maximum het gemiddelde van het afgelopen jaar. Er zijn ook uitzonderingen hierop te maken als u bijvoorbeeld nog geen 3 jaar aantoonbare inkomen heeft. Bent u namelijk hoog opgeleid en jaren werkzaam in dezelfde branche, dan kunt u als zelfstandige binnen deze zelfde branche uw loondienstjaren meenemen voor het toetsingsinkomen.

Ik heb geen vast contract. Kan ik een hypotheek afsluiten?

Heeft u een contract voor bepaalde tijd dan heeft u in het volgende geval mogelijkheden om een hypotheek af te kunnen sluiten: Uw werkgever zal een intentieverklaring moeten afgeven met de intentie om na afloop van het contract u voor onbepaalde tijd in dienst te nemen (u dus een vast contract aan te bieden). Zonder een intentieverklaring zijn de mogelijkheden tot het afsluiten va neen hypotheek nihil.

Ik heb een BKR notering. Kan ik nog een hypotheek afsluiten?

Wanneer u een BKR notering heeft en u wilt een hypotheek afsluiten, wordt het lastig. Er zijn echter wel voorwaarden waarin er beperkte mogelijkheden zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de schuld reeds is afgelost, dat er een finale kwijtschelding is en dat de einddatum hersteld is (dat er een herstelcode aanwezig is). In dat geval zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te kunnen sluiten.

Waarom staat er in een hypotheekakte een hoger bedrag genoemd dan de feitelijke lening?

Situatie: Meneer Bakker heeft voor de aankoop van zijn woning van de bank € 45.000 geleend. Om er zeker van te zijn dat meneer zijn verplichtingen uit de geldlening nakomt, bedingt de bank een recht van hypotheek op de woning. Meneer Bakker ontvangt de concepten van de leverings- en hypotheekakte van de notaris. Hij gaat er op een avond eens goed voor zitten om de stukken door te lezen. Nadat hij op de eerste bladzijde heeft gezien dat hij een bedrag van € 45.000 van de bank heeft geleend, leest hij op de volgende bladzijde plotseling dat het bedrag waarvoor hij zekerheid – hypotheek – verleent, niet € 45.000 maar opeens € 68.000 bedraagt. Dat moet een vergissing zijn. De volgende ochtend belt hij meteen het notariskantoor om de fout in de akte te melden.

Antwoord: De bank mag behalve voor het aan de koper geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten om die verschuldigde rente te innen. Het gaat er niet om dat de koper het vermelde hogere bedrag aan de bank schuldig is, maar dat de bank, als deze tot opeising moet overgaan, vóór andere schuldeisers behalve de hoofdsom ook de eventueel nog niet betaalde rente en verschuldigde boete mag verhalen tot het vermelde hogere bedrag. De hoogte van de extra zekerheid verschilt per bank en varieert van 35% tot 60% van de (maximale) geldlening.

Kan een echtgenoot een hypotheek afsluiten voor de koop van een huis zonder de handtekening van zijn echtgenote?

Situatie: Patrick en Marjo zijn met elkaar getrouwd buiten gemeenschap van goederen, omdat Patrick een eigen zaakje runt . Ze besluiten tot de aankoop van een huis van € 90.000. Ze overleggen met de bank en er wordt een geldlening afgesproken van € 90.000. Marjo koopt het huis op haar naam en verleent hypotheek op het huis. Haar inkomen is ruim toereikend om de verplichtingen aan de bank na te komen. Daarom spreekt zij met de bank af, dat Patrick niet naast haar 'hoofdelijk aansprakelijk' zal zijn voor de hele geldlening. Voor het tekenen van de leverings- en hypotheekakten krijgt zij de concepten thuisgestuurd. Tot haar verbazing leest zij dat Patrick toch mee moet om te tekenen. Zij belt de notaris om te vragen hoe dat zit; haar man zou toch niet schuldig worden?

Antwoord: Een regeling in de wet stelt dat, wanneer het gaat om de echtelijke woning, ook de echtgenoot die daarin woont of gaat wonen toestemming moet verlenen tot het vestigen van hypotheek op het huis. Dit geldt voor ieder echtpaar, of ze nu getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Het is een beschermingsregel ten behoeve van de andere echtgenoot. De bedoeling ervan is te voorkomen dat een echtgenoot of echtgenote niet op de hoogte is van het feit dat er een hypotheek op zijn of haar woonhuis wordt gevestigd (en bij wanbetaling plotseling op straat zou komen te staan).

Wat gebeurt er als u uw hypotheekaflossing niet betaalt?

Situatie: Koen Hendriks heeft een eigen woning waarbij hij een bedrag van de bank van € 45.000 heeft geleend. De bank heeft recht van hypotheek op de woning van Koen. De rente en aflossing is maandelijks € 445. Ondanks talrijke brieven en aanmaningen van de bank heeft Koen al bijna twee jaar niets meer betaald. De schuld aan de bank is al tot bijna € 57.000 opgelopen. De bank besluit ten slotte de geldlening op te eisen en daarbij gebruik te maken van het recht van parate executie. Het huis wordt op de veiling verkocht. Dit brengt na aftrek van de kosten € 43.000 op. Koen heeft intussen de woning verlaten en een appartement gehuurd. Na enige tijd ontvangt hij weer een brief van de bank. De bank sommeert hem € 14.000 te betalen. Koen begrijpt dat niet. De bank heeft de woning toch verkocht en de opbrengst gekregen?

Antwoord: De bank wil de hele lening terug krijgen, alsmede alle kosten en achterstanden. Deze posten komen alle voor rekening van de schuldenaar. Indien na verkoop van de woning op een veiling een tekort blijft bestaan, dient dit nog steeds aan de bank te worden voldaan

ALGEMEEN

- Bankgarantie

- De bouwkundige keuring

- Vereniging van Eigenaren (VvE.)

- Koopovereenkomst

- Ontbindende Voorwaarden

- Erfdienstbaarheid

- De levering

- De afwikkeling


ALGEMEEN

Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.

De bouwkundige keuring

De bouwkundige keuring zorgt ervoor dat u een goed idee krijgt van de bouwkundige staat van een woning. Dit is voordelig wanneer u over de prijs wilt gaan onderhandelen of alvast een inschatting wilt van de kosten van onderhoud. Daarnaast gebruikt een verzekeraar de keuring om inzicht te krijgen in het risico van verborgen gebreken.

Vereniging van Eigenaren

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE.) Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Koopovereenkomst (koopakte)

In dit document wordt een mondelinge overeenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. Wanneer u binnen de optieperiode besluit over te gaan tot aankoop van het object, dan is de koop een feit. De verkopend makelaar en u zullen gegevens uit moeten wisselen om aan de hand hiervan een koopovereenkomst op te maken. Deze koopovereenkomst is bindend voor beide partijen. Na het tekenen van de overeenkomst heeft u nog wel drie dagen de tijd om na te denken over uw koop.

Ontbindende Voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Erfdienstbaarheid

Op een perceel of object kunnen verplichtingen en rechten rusten. In de overdrachtsakte moeten deze rechten en verplichtingen vermeld worden. Naar aanleiding van deze akte worden ze ook vermeld bij het kadaster. Een veel voorkomende erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Recht van overpad: recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand. Hierbij verleent u of heeft u recht om over een perceel te gaan naar een ander perceel. Andere erfdienstbaarheden kunnen zijn: het recht of de plicht om een deel van een perceel al dan niet te bebouwen; het recht om met een raam uit te kijken op het perceel van de buren. Erfdienstbaarheden gaan, mits bij notariële akte vastgelegd, bij verkoop over op de nieuwe eigenaar.

De levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels. De eigendom van een onroerend goed kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers.

De afwikkeling

De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. De koper (en/of diens hypotheekbank) dient het verschuldigde bedrag tijdig voor het tekenen van de leveringsakte naar de derdengeldenrekening van de notaris over te maken. De verkoper krijgt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen als zeker is dat ook hij aan zijn verplichting om een onbelast onroerend goed op te leveren heeft voldaan. Dit is meestal 1 of 2 werkdagen na het passeren van de transport- (en hypotheek-)akte. De notaris zorgt ervoor dat de hele transactie naar behoren verloopt.