Faber Advies - Faber Friesland Makelaardij

faber advies, faber friesland makelaardij, woningen leeuwarden, makelaardij leeuwarden

Disclaimer

De website van Faber Friesland Makelaardij is bedoeld om de bezoekers te voorzien van informatie. De website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en voorzien van informatie. Ondanks alle inspanningen kan Faber Friesland Makelaardij niet garanderen dat de informatie op deze website (www.makelaardijfaberfriesland.nl) en alle onderliggende websites) volledig, correct en te allen tijde up-to-date is.

Faber Friesland Makelaardij doet zijn uiterste best om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, maar is hierbij mede afhankelijk van externe partijen. Hierdoor kan Faber Friesland Makelaardij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert.

Faber Friesland Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden die het gevolg zijn van menselijke vergissingen of technische storingen. Faber Friesland Makelaardij behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie op deze website, zonder mededeling vooraf.

Faber Friesland Makelaardij geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die de website bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. Faber Friesland Makelaardij garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Door het gebruik van deze website komt nimmer een contractuele verbintenis tot stand tussen gebruiker en Faber Friesland Makelaardij. Faber Friesland Makelaardij neemt afstand van elke wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit welk gebruik dan ook van deze website. Faber Friesland Makelaardij houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Faber Friesland Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo'n link. Faber Friesland Makelaardij behoudt zich het recht voor iedere link op enig moment te beëindigen.

De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, de inhoud en het gepubliceerde materiaal berusten bij Faber Friesland Makelaardij en/of de leveranciers van Faber Friesland Makelaardij. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, na te maken, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Faber Friesland Makelaardij. Faber Friesland Makelaardij behoudt zich het recht voor om de geleden schade ten gevolge van inbreuk op deze rechten op u te verhalen.

Leeuwarden, Februari 2015